Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Ohjelmointikysymykset: VB6: VB:n msgbox

TIC [29.03.2002 19:54:26]

#

Miten saan että MsgBoxi on koko ajan päälimmäisenä että ei mene muitten ikkunoiden alle? Eli pitää painaa OK-nappi... Danke

Gevil [30.03.2002 19:04:30]

#

'tuo vbsystemmodal on se joka on se ratkaseva tekijä tässä
'tuo onki sitte suoraan vbhelpistä toi loppu...
'mut kokeile.. jos toimii niinku halusit.. sit vaan muuttelet omaan tarpeeseen


Private Sub Form_Load()
Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue ?"  ' Define message.
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2 + vbSystemModal ' Define buttons.
Title = "MsgBox Demonstration" ' Define title.
Help = "DEMO.HLP"  ' Define Help file.
Ctxt = 1000 ' Define topic
    ' context.
    ' Display message.
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then  ' User chose Yes.

MyString = "Yes"  ' Perform some action.
Else  ' User chose No.
  MyString = "No" ' Perform some action.
End If
End Sub

TIC [31.03.2002 12:09:35]

#

Tuli vaan mieleen että ei sen tarvikkaan olla msgbox... voi olla myös form:
Private Declare Function SetWindowPos& Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long)

Private Sub Form_Load()
 SetWindowPos Form1.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3
End Sub

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta