Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit näytille: JavaScript: colorpicker

Sivu 1 / 1

AtskaFin [10.06.2019 21:18:44]

#

Tein javascriptiä käyttäen colorpickerin.

En löytänyt ratkaisua siihen, että kun sivua pienennetään, niin ohjelma näyttää värejä vääristä paikoista. Koodeja saa 'haukkua' :D

HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Colorpicker</title>
  </head>

  <body>
      <h1>
        <span style='color: #483FF6'>C</span>
        <span style='color: red'>o</span>
        <span style='color: yellow'>l</span>
        <span style='color: #483FF6'>o</span>
        <span style='color: green'>r</span>
        <span style='color: yellow; margin-left: 20px'>p</span>
        <span style='color: #483FF6'>i</span>
        <span style='color: red'>c</span>
        <span style='color: yellow'>k</span>
        <span style='color: #483FF6'>e</span>
        <span style='color: green'>r</span>
      </h1>

    <input type="file" name="file" class="inputfile" accept="image/*" onchange="updateImage(event)">
    <hr>
    <canvas id="test-image" width="400" height="300"></canvas>
    <hr>
    <canvas id="colors" width="60" height="60"></canvas>
    <div class="tb">
      <div id="choosed-color"></div>
      <button id="copy"><strong>Copy to clipboard</strong></button>
    </div>

    <footer>
      <p class="copyright">AtskaFin</p>
    </footer>
    <script src="code.js"></script>
  </body>
</html>

CSS:

html {
  background: rgb(182, 70, 70);
  overflow: hidden;
}

body {
  background: whitesmoke;
  height: 100vh;
  margin: 0;
  width: 50vw;
  margin: auto;
  border: 2px solid #101010;
  text-align: center;
  font-family: Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold', sans-serif !important;
}

h1 span {
  text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;
  font-size: 3rem;
}

canvas {
  background: white;
  cursor: pointer;
}

#test-image {
  border: 2px solid #242323;
}

#colors {
  border: 1px solid #242323;
}

#choosed-color {
  border: 1px solid #242323;
  width: 100px;
  height: 30px;
  text-align: center;
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
  color: white;
  text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;
  background: white;
  font-size: 1.3rem;
}

.tb {
  display: table;
  margin-left:auto;
  margin-right:auto;
  padding: 10px;
}

.tb button:before {
  content: '+ ';
}

.tb button {
  display: table-cell;
  height: 32px;
  margin-left: 10px;
  background: white;
  border: 1px solid black;
  color: black;
  padding: 5px 10px;
  transition: background-color 0.1s;
}

.tb button:hover {
  background: black;
  color: white;
}

footer {
  text-align: center;
  background-color: #424242;
  font-size: 1.5rem;
  margin-top: 5rem;
  padding: 20px;
  border-top: 1px solid #303030;
  box-shadow: 0 -2px 0 #212121;
  color: whitesmoke;
}.copyright {
  margin: 0;
  text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;
}

.copyright:before {
  content: 'Ⓒ';
  margin-right: 10px;
}

@media (max-width: 576px) {
  body { width: 100%;}
  #test-image { width: 95%;}
  h1 span {
    font-size: 2rem;
  }
}

@media (min-width: 576px) {
  footer {
    position: fixed;
    left: 0;
    bottom: 0;
    width: 100%;
  }
}

JS:

function el(id) { return document.getElementById(id); }

const testImage = el('test-image');
const testImageCtx = testImage.getContext('2d');
const colorCanvas = el('colors');
const colorCanvasCtx = colorCanvas.getContext('2d');
const choosedColor = el('choosed-color');
const copyBtn = el('copy');
var freeze = false;
var started = false;

function updateImage (event) {

  testImageCtx.beginPath();
  testImageCtx.fillStyle = 'whitesmoke';
  testImageCtx.fillRect(0, 0, testImage.width, testImage.height);
  testImageCtx.closePath();

  let reader = new FileReader();
  reader.onload = (e) => {
    let img = new Image();
    img.onload = () => {
      testImageCtx.drawImage(img, 0, 0, img.width,    img.height,
                    0, 0, testImage.width, testImage.height);
    }
    img.src = e.target.result;
  }
  reader.readAsDataURL(event.target.files[0]);
  started = true;
  freeze = false;
}

function rgbToHex(r, g, b) {
  return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1);
}

function drawColor (color, x, y) {
  colorCanvasCtx.beginPath();
  colorCanvasCtx.fillStyle = color;
  colorCanvasCtx.fillRect(x * 12, y * 12, 12, 12);
  colorCanvasCtx.closePath();
}

function drawColors (pieces) {
  for(let a = 0; a < Math.sqrt(pieces.length); a++) {
    drawColor(pieces[a * 5], 0, a);
    drawColor(pieces[a * 5 + 1], 1, a);
    drawColor(pieces[a * 5 + 2], 2, a);
    drawColor(pieces[a * 5 + 3], 3, a);
    drawColor(pieces[a * 5 + 4], 4, a);
  }
}

testImage.addEventListener('mousemove', (event) => {
  if(started && !freeze) {
    let imgData = testImageCtx.getImageData(event.offsetX - 2, event.offsetY - 2, 5, 5);
    let data = imgData.data;
    let pieces = [];
    for(let i = 0; i < 25; i++) {
      pieces.push(rgbToHex(data[i * 4], data[i * 4 + 1], data[i * 4 + 2]));
    }
    drawColors(pieces);
  }
});

testImage.addEventListener('click', () => {
  if(started) {
    freeze = !freeze;

    // Asetetaan hiiren kohdalla oleva pikseli valituksi
    let imgData = colorCanvasCtx.getImageData(30, 30, 1, 1);
    let data = imgData.data;
    let HEX = rgbToHex(data[0], data[1], data[2])
    choosedColor.style.backgroundColor = HEX;
    choosedColor.innerHTML = HEX;
  }
});

colorCanvas.addEventListener('click', (event) => {
  if(started) {
    let imgData = colorCanvasCtx.getImageData(event.offsetX, event.offsetY, 1, 1);
    let data = imgData.data;
    let HEX = rgbToHex(data[0], data[1], data[2])
    choosedColor.style.backgroundColor = HEX;
    choosedColor.innerHTML = HEX;
  }
});

copyBtn.addEventListener('click', () => {
  var range = document.createRange();
  range.selectNode(choosedColor);
  window.getSelection().removeAllRanges();
  window.getSelection().addRange(range);

  if(range == '') {
    alert('Choose color!');
  }
  else {
    document.execCommand("copy");
    alert('copied: ' + range);
  }

  window.getSelection().removeAllRanges();
});

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta