Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Keskustelu: Koodit näytille: QB: Jätkänshakki

Sivu 1 / 1

terrist [17.03.2007 16:15:16]

#

Huomasin että täältä puuttui Jätkänshakkipeli, joten tässä tulee.
Hiirirutiinit olen kopsinut netistä, muuten koodi on omaa tekoa. Tekoälyn voisi toteuttaa paremminkin ja käyttää aliohjelmia jotta koodi olisi luettavampaa.
Muuten ihan toimiva, olen yrittänyt viilata pahimmat bugit pois.
QB:ssa luonnollisesti käynnistettävä /l-parametrilla.
Otan ideoita vastaan tekoälyn parantamisen suhteen.

'
' J ä t k ä n s h a k k i versio 0.8
' Tero Ristolainen 2007
' http://tero.olen.in
'
DECLARE SUB MouseDriver (AX%, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, EX%)
DIM SHARED mouse$
DIM Grid%(32, 33)  ' ruudukko 32 x 33
DIM Menuback%(1300)
RANDOMIZE TIMER: SCREEN 12
MouseDriver 1, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 1     ' Alustetaan hiiri

Alku:
MouseDriver 2, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0   ' Kursori piiloon
COLOR 15: LOCATE 1, 1: PRINT " J ä t k ä n s h a k k i";
COLOR 1: PRINT SPACE$(54); "- ";
LINE (0, 16)-(639, 479), 7, BF         ' harmaa taustaväri
FOR x% = 0 TO 32: FOR y% = 1 TO 23       ' piirretään ruudukko
 LINE (x% * 20, y% * 20)-(x% * 20 + 20, y% * 20 + 20), 8, B
 Grid%(x%, y%) = -1
NEXT: NEXT
MouseDriver 1, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0   ' Kursori esiin
game% = -1   ' peli = käynnissä
valikko% = 0  ' valikko = ei näkyvissä

DO
 MouseDriver 3, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0    ' Luetaan hiirtä
  rx% = INT(cx% / 20) + 1: ry% = INT(dx% / 20)

 IF lb% = 0 THEN
 IF valikko% = 2 THEN GOTO Alku  ' uusi peli
 IF valikko% < 0 THEN GOSUB Menu  ' valikko
 END IF
 IF lb% = -1 THEN
 IF cx% > 616 AND dx% < 16 THEN
  IF valikko% = 0 THEN valikko% = -1  ' klikataan menu-näppäintä
  IF valikko% = 1 THEN valikko% = -2
 END IF
 IF valikko% = 1 AND cx% > 487 AND dx% < 48 AND dx% > 15 THEN
  IF dx% < 32 THEN valikko% = 2 ELSE END ' lopetus
 END IF
 IF Grid%(rx%, ry%) = -1 AND game% = -1 AND valikko% = 0 THEN

  MouseDriver 2, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0   ' Kursori piiloon

  GOSUB Ruksi
  GOSUB Tietokone
  IF game% = 0 THEN COLOR 4: LOCATE 1, 40: PRINT "H Ä V I S I T !";
  IF game% = 1 THEN COLOR 2: LOCATE 1, 40: PRINT "V O I T I T !";
  IF game% = 2 THEN game% = -1
  MouseDriver 1, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0   ' Kursori esiin
 END IF
 END IF
LOOP


Menu:
 MouseDriver 2, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0   ' Kursori piiloon
 IF valikko% = -1 THEN
 GET (488, 16)-(639, 47), Menuback%   ' valikon tausta talteen
 COLOR 1
 LOCATE 2, 62: PRINT " U u s i  p e l i ";
 LOCATE 3, 62: PRINT " L o p e t a    ";
 valikko% = 1
 ELSE
 PUT (488, 16), Menuback%, PSET   ' suljetaan valikko, piirretään tausta
 valikko% = 0
 END IF
 MouseDriver 1, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, 0   ' Kursori esiin
RETURN


Ruksi:            ' piirretään ruksi
 Grid%(rx%, ry%) = 1
 FOR f% = 1 TO 2
 x% = rx% * 20 - 19
 IF f% = 1 THEN y% = ry% * 20 + 2 ELSE y% = ry% * 20 + 17
 FOR r% = 1 TO 16
  LINE (x% + 1, y%)-(x% + 3, y% + 1), 1, BF
  LINE (x%, y%)-(x% + 1, y% + 1), 9, BF
  WAIT &H3DA, 8
  x% = x% + 1
  IF f% = 1 THEN y% = y% + 1 ELSE y% = y% - 1
 NEXT r%
 NEXT f%
RETURN

Nolla:
 Grid%(x% + lisx%, y% + lisy%) = 0
 FOR kulma% = 360 TO 1 STEP -5
 DRAW "bm" + STR$((x% + lisx%) * 20 - 9) + "," + STR$((y% + lisy%) * 20 + 10) + " ta" + STR$(kulma%) + " c4bl8l1"
 DRAW "bm" + STR$((x% + lisx%) * 20 - 10) + "," + STR$((y% + lisy%) * 20 + 10) + " ta" + STR$(kulma%) + " c12bl8l1"
 WAIT &H3DA, 8
 NEXT
RETURN

Tietokone:

 FOR y% = 1 TO 23: FOR x% = 1 TO 28
  ' Jos 5 ristiä vaakaan
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 AND Grid%(x% + 4, y%) = 1 THEN game% = 1: GOTO Hyppy
  ' Jos 4 nollaa vaakaan
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = 0 AND Grid%(x% + 3, y%) = 0 AND Grid%(x% + 4, y%) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = 0 AND Grid%(x% + 3, y%) = 0 AND Grid%(x% + 4, y%) = -1 THEN game% = 0: lisx% = 4: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  ' 00_00
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = -1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 0 AND Grid%(x% + 4, y%) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 2: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT x%: NEXT y%
 FOR x% = 1 TO 32: FOR y% = 1 TO 19
  ' Jos 5 ristiä pystyyn
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 AND Grid%(x%, y% + 4) = 1 THEN game% = 1: GOTO Hyppy
  ' Jos 4 nollaa pystyyn
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = 0 AND Grid%(x%, y% + 3) = 0 AND Grid%(x%, y% + 4) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = 0 AND Grid%(x%, y% + 3) = 0 AND Grid%(x%, y% + 4) = -1 THEN game% = 0: lisx% = 0: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  ' Jos 2 nollaa - väli - 2 nollaa
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = -1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 0 AND Grid%(x%, y% + 4) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 0: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 1 TO 19
  ' Jos 5 ristiä alaviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 1 THEN game% = 1: GOTO Hyppy
  ' Jos 4 nollaa alaviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = -1 THEN game% = 0: lisx% = 4: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  ' Jos 2 nollaa - väli - 2 nollaa
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = -1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 2: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 5 TO 23
  ' Jos 5 ristiä yläviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 1 THEN game% = 1: GOTO Hyppy
  ' Jos 4 nollaa yläviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = -1 THEN game% = 0: lisx% = 4: lisy% = -4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  ' Jos 2 nollaa - väli - 2 nollaa
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = -1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 0 THEN game% = 0: lisx% = 2: lisy% = -2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
'----------------------------------------JOS XX_XX NIIN...
 FOR y% = 1 TO 23: FOR x% = 1 TO 28
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = -1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 AND Grid%(x% + 4, y%) = 1 THEN lisx% = 2: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = -1 AND Grid%(x% + 4, y%) = 1 THEN lisx% = 3: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = -1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 AND Grid%(x% + 4, y%) = 1 THEN lisx% = 1: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT x%: NEXT y%
 FOR x% = 1 TO 32: FOR y% = 1 TO 19
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = -1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 AND Grid%(x%, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = -1 AND Grid%(x%, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = -1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 AND Grid%(x%, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 1: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 1 TO 19
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = -1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 2: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = -1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 3: lisy% = 3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = -1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 1: lisy% = 1: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 5 TO 23
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = -1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 1 THEN lisx% = 2: lisy% = -2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = -1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 1 THEN lisx% = 3: lisy% = -3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = -1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 1 THEN lisx% = 1: lisy% = -1: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
'----------------------------JOS NELJÄ RISTIÄ NIIN...
 FOR y% = 1 TO 23: FOR x% = 1 TO 28
  ' Jos 4 ristiä vaakaan
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 AND Grid%(x% + 4, y%) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 AND Grid%(x% + 4, y%) = -1 THEN lisx% = 4: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT x%: NEXT y%
 FOR x% = 1 TO 32: FOR y% = 1 TO 19
  ' Jos 4 ristiä pystyyn
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 AND Grid%(x%, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 AND Grid%(x%, y% + 4) = -1 THEN lisx% = 0: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 1 TO 19
  ' Jos 4 ristiä alaviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = -1 THEN lisx% = 4: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 5 TO 23
  ' Jos 4 ristiä yläviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = -1 THEN lisx% = 4: lisy% = -4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
'--------------------------------JOS KOLME SAMAA NIIN...
 arv% = INT(RND * 2) + 1
 FOR y% = 1 TO 23: FOR x% = 1 TO 28
  ' Jos 3 samaa vaakaan
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 AND Grid%(x% + 4, y%) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 4: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = 0 AND Grid%(x% + 3, y%) = 0 AND Grid%(x% + 4, y%) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 4: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
 NEXT x%: NEXT y%
 FOR x% = 1 TO 32: FOR y% = 1 TO 19
  ' Jos 3 samaa pystyyn
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 AND Grid%(x%, y% + 4) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 0: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = 0 AND Grid%(x%, y% + 3) = 0 AND Grid%(x%, y% + 4) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 0: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 1 TO 19
  ' Jos 3 samaa alaviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 4: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% + 4) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 4: lisy% = 4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 28: FOR y% = 5 TO 23
  ' Jos 3 samaa yläviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 4: lisy% = -4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 0 AND Grid%(x% + 4, y% - 4) = -1 THEN
  IF arv% = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF arv% = 2 THEN lisx% = 4: lisy% = -4: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  END IF
 NEXT y%: NEXT x%

'--------------------------------JOS KOLME SAMAA NIIN...
FOR y% = 1 TO 23: FOR x% = 1 TO 29
  ' Jos 3 samaa vaakaan
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 AND Grid%(x% + 3, y%) = -1 THEN lisx% = 3: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = 0 AND Grid%(x% + 3, y%) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = 0 AND Grid%(x% + 3, y%) = -1 THEN lisx% = 3: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT x%: NEXT y%
 FOR x% = 1 TO 32: FOR y% = 1 TO 20
  ' Jos 3 samaa pystyyn
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 AND Grid%(x%, y% + 3) = -1 THEN lisx% = 0: lisy% = 3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = 0 AND Grid%(x%, y% + 3) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = 0 AND Grid%(x%, y% + 3) = -1 THEN lisx% = 0: lisy% = 3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 29: FOR y% = 1 TO 20
  ' Jos 3 samaa alaviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = -1 THEN lisx% = 3: lisy% = 3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% + 3) = -1 THEN lisx% = 3: lisy% = 3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 29: FOR y% = 4 TO 23
  ' Jos 3 samaa yläviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = -1 THEN lisx% = 3: lisy% = -3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 0 AND Grid%(x% + 3, y% - 3) = -1 THEN lisx% = 3: lisy% = -3: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
'------------------------------------JOS KAKSI SAMAA NIIN...
 FOR y% = 1 TO 23: FOR x% = 1 TO 30
  ' Jos 2 samaa vaakaan
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y%) = 0 AND Grid%(x% + 2, y%) = -1 THEN lisx% = 2: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y%) = 1 AND Grid%(x% + 2, y%) = -1 THEN lisx% = 2: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT x%: NEXT y%
 FOR x% = 1 TO 32: FOR y% = 1 TO 21
  ' Jos 2 samaa pystyyn
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x%, y% + 1) = 0 AND Grid%(x%, y% + 2) = -1 THEN lisx% = 0: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x%, y% + 1) = 1 AND Grid%(x%, y% + 2) = -1 THEN lisx% = 0: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 30: FOR y% = 1 TO 21
  ' Jos 2 samaa alaviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = -1 THEN lisx% = 2: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% + 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% + 2) = -1 THEN lisx% = 2: lisy% = 2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
 FOR x% = 1 TO 30: FOR y% = 3 TO 23
  ' Jos 2 samaa yläviistoon
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 0 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 0 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 0 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = -1 THEN lisx% = 2: lisy% = -2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = -1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = 1 THEN lisx% = 0: lisy% = 0: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
  IF Grid%(x%, y%) = 1 AND Grid%(x% + 1, y% - 1) = 1 AND Grid%(x% + 2, y% - 2) = -1 THEN lisx% = 2: lisy% = -2: GOSUB Nolla: GOTO Hyppy
 NEXT y%: NEXT x%
'---------------ARVOTAAN PAIKKA----------------------------
DO
 xx% = INT(RND * 2) + 1: yy% = INT(RND * 2) + 1
 IF xx% = 2 THEN xx% = -1
 IF yy% = 2 THEN yy% = -1
 IF Grid%(rx% + xx%, ry% + yy%) = -1 THEN
 x% = rx%: y% = ry%: lisx% = xx%: lisy% = yy%: GOSUB Nolla
 EXIT DO
 END IF
LOOP
Hyppy:
RETURN


DATA 55,89,E5,8B,5E,0C,8B,07,50,8B,5E,0A,8B,07,50,8B
DATA 5E,08,8B,0F,8B,5E,06,8B,17,5B,58,1E,07,CD,33,53
DATA 8B,5E,0C,89,07,58,8B,5E,0A,89,07,8B,5E,08,89,0F
DATA 8B,5E,06,89,17,5D,CA,08,00

SUB MouseDriver (AX%, bx%, cx%, dx%, lb%, rb%, EX%)
IF EX% = 1 THEN
 mouse$ = SPACE$(57)
 FOR i% = 1 TO 57
 READ A$
 H$ = CHR$(VAL("&H" + A$))
 MID$(mouse$, i%, 1) = H$
 NEXT i%
END IF
DEF SEG = VARSEG(mouse$)
CALL Absolute(AX%, bx%, cx%, dx%, SADD(mouse$))
lb% = ((bx% AND 1) <> 0)
rb% = ((bx% AND 2) <> 0)
END SUB

Antti Laaksonen [18.03.2007 00:41:43]

#

Tyylikäs toteutus, tekoälyssä olisi tosiaan vielä parantamista. Perusidea on laskea mahdollisia pelitilanteita eteenpäin kokeilemalla eri kohtiin omia ja vastustajan siirtoja ja tutkia, mikä siirto on kannattavin, vaikka vastustaja pelaisi parhaimpansa mukaan. Mitä pitemmälle tekoäly pystyy laskemaan pelin mahdollisia jatkoja, sitä parempi siitä tulee.

Ohjelmointiputkassa pidettiin taannoin kilpailu, jossa tehtävänä oli ohjelmoida ristinollan tekoäly. Kilpailun parhaat ohjelmat ovat todella taitavia pelaamaan. Tässä linkki kilpailuun: http://www.ohjelmointiputka.net/kilpa.php?tunnus­=kisa_x0

moptim [21.03.2007 20:51:01]

#

Eikä, mä hävisin tolle. :(

Chaosworm [18.04.2007 13:39:39]

#

Siistiä.

Vastaus

Aihe on jo aika vanha, joten et voi enää vastata siihen.

Tietoa sivustosta