Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Hakemisto: Pascal: Muuttujat ja Vakiot

array
Käytetään taulukon määrittämiseen.
Byte
8-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 255.
const
Ilmoittaa vakiomääritysten alkamisesta.
Longint
32-bittinen kokonaisluku, -2147483648 ... 2147483647.
Longword
32-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 4294967295.
Shortint
8-bittinen kokonaisluku, -128 ... 127.
ShortString
Tekstimuuttuja, 0 - 255 merkkiä
Smallint
16-bittinen kokonaisluku, -32768 ... 32767.
var
Ilmoittaa muuttujamääritysten alkamisesta.
Word
16-bittinen etumerkitön kokonaisluku, 0 ... 65535.
Tietoa sivustosta