Kirjautuminen

Haku

Tehtävät

Koodivinkit: QB: Lotto

Kirjoittaja: Sami; viimeksi muokattu 03.04.2003.

Tagit: pelit

Kaikkien tuntema Lotto QBasicille.

'Kaikkien tuntema Lotto QBasicille
'Tehnyt: Sami

CLS         ' Kaikki tietävät tämän (toivottavasti)

numeroita = 39   ' Kuinka monesta numerosta arvotaan
arvottavia = 7   ' Kuinka monta numeroa arvotaan

IF arvottavia > numeroita THEN     ' Estetään virhetilanteita
 PRINT "Ei voi arpoa useampaa numeroa kuin pelissä on numeroita!"
 END
END IF

IF arvottavia < 2 THEN      ' Estetään lisää virhetilanteita
 PRINT "Pitää arpoa vähintään 2 numeroa!"
 END
END IF

RANDOMIZE TIMER     ' Jotta kaikki arvonnat eivät olisi samanlaisia...
DIM numero(1 TO arvottavia) AS INTEGER    ' Taulukko arvotuille numeroille
DIM omanumero(1 TO arvottavia) AS INTEGER   ' Taulukko omille numeroille


' Kysytään haluaako pelaaja vatita numerot itse vaiko eikö
PRINT "*** QB-LOTTO ***"
PRINT
PRINT "1) Valitse itse omat numerosi"
PRINT "2) Arvo itsellesi satunnaiset numerot"
PRINT "3) Lopeta"

DO
 SELECT CASE INKEY$
  CASE "1"
  arvo = 0
  EXIT DO

  CASE "2"
  arvo = 1
  EXIT DO

  CASE "3", CHR$(27)
  END
 END SELECT
LOOP


' Oman rivin arvonta
IF arvo = 1 THEN   ' Jos arvo = 1 niin suoritetaan omien numeroiden arvonta
 CLS
 PRINT "Arvontaa suoritetaan..."

 FOR I = 1 TO arvottavia    ' Arpoo omat numerot
  omanumero(I) = INT(RND * numeroita) + 1
 NEXT I

 DO         ' Estää samojen numeroiden tulemisen
  uusinta = 0
  FOR a = 1 TO arvottavia
   FOR b = 1 TO arvottavia
    IF a <> b THEN
     IF omanumero(a) = omanumero(b) THEN
      uusinta = 1
      omanumero(a) = INT(RND * numeroita) + 1
     END IF
    END IF
   NEXT
  NEXT
 LOOP WHILE uusinta = 1

 FOR a = 1 TO arvottavia - 1  ' Järjestää omat numerot pienimmästä suurimpaan
  FOR b = 1 TO arvottavia - 1
   IF omanumero(b) > omanumero(b + 1) THEN SWAP omanumero(b), omanumero(b + 1)
  NEXT
 NEXT
END IF


' Oman rivin päättäminen itse
IF arvo = 0 THEN   ' Jos arvo = 0 niin pelaaja voi itse päättää numeronsa
 CLS
 PRINT "Anna omat numerosi yksi kerrallaan"
 SLEEP

 FOR a = 1 TO arvottavia
  DO
   uusinta = 0
   CLS

   IF a > 1 THEN
    PRINT "Olet valinnut jo numerot ";    ' Näyttää jo valitut numerot
    FOR b = 1 TO a - 1
     IF b < a - 1 THEN
      PRINT LTRIM$(STR$(omanumero(b))); ", ";
     ELSE
      PRINT LTRIM$(STR$(omanumero(b)))
     END IF
    NEXT
   END IF

   INPUT "Anna seuraava numero: ", omanumero(a)

   IF omanumero(a) < 1 OR omanumero(a) > numeroita THEN   ' Ei hyväksy liian pieniä tai liian suuria numeroita
    uusinta = 1
   END IF

   FOR c = 1 TO a       ' Ei hyväksy myöskään samoja numeroita
    FOR d = 1 TO a
     IF c <> d THEN
      IF omanumero(c) = omanumero(d) THEN
       uusinta = 1
      END IF
     END IF
    NEXT
   NEXT
  LOOP WHILE uusinta = 1

  IF a > 1 THEN
   FOR c = 1 TO a - 1  ' Järjestää omat numerot pienimmästä suurimpaan
    FOR d = 1 TO a - 1
     IF omanumero(d) > omanumero(d + 1) THEN SWAP omanumero(d), omanumero(d + 1)
    NEXT
   NEXT
  END IF
 NEXT
END IF


CLS
PRINT "Arvontaa suoritetaan..."

' "Oikean rivin" arvonta alkaa tästä
FOR I = 1 TO arvottavia
 numero(I) = INT(RND * numeroita) + 1     ' Arpoo numerot
NEXT I

DO       ' Tämä looppi estää samojen numeroiden tulemisen
 uusinta = 0
 FOR a = 1 TO arvottavia
  FOR b = 1 TO arvottavia
   IF a <> b THEN
    IF numero(a) = numero(b) THEN
     uusinta = 1
     numero(a) = INT(RND * numeroita) + 1
    END IF
   END IF
  NEXT
 NEXT
LOOP WHILE uusinta = 1

FOR a = 1 TO arvottavia - 1    ' Järjestää numerot pienimmästä suurimpaan
 FOR b = 1 TO arvottavia - 1
  IF numero(b) > numero(b + 1) THEN SWAP numero(b), numero(b + 1)
 NEXT
NEXT


' Tulosten ilmoittaminen
CLS
PRINT "QB-LOTON tämän arvonnan oikea rivi on:"

FOR I = 1 TO arvottavia     ' Kirjoittaa arvotut numerot
 IF I < arvottavia THEN
  PRINT LTRIM$(STR$(numero(I))); ", ";
 ELSE
  PRINT LTRIM$(STR$(numero(I)))
 END IF
NEXTPRINT
PRINT "Omat numerosi olivat: "

FOR I = 1 TO arvottavia      ' Kirjoittaa omat numerot
 IF I < arvottavia THEN
  PRINT LTRIM$(STR$(omanumero(I))); ", ";
 ELSE
  PRINT LTRIM$(STR$(omanumero(I)))
 END IF
NEXT


FOR a = 1 TO arvottavia     ' Laskee oikein osuneiden numeroiden määrän
 FOR b = 1 TO arvottavia
  IF omanumero(a) = numero(b) THEN
   oikein = oikein + 1
  END IF
 NEXT
NEXT

PRINT
PRINT "Sait"; oikein; "oikein"  ' Tämän saattaa jopa arvata

Kommentit

Antti Laaksonen [03.04.2003 18:08:14]

Lainaa #

Tässä on toinen tapa arpoa lottonumerot, joka on siitä hyvä, että numeroita täytyy arpoa vain seitsemän.

'numeroiden määrä ja taulukon alustus
numerot = 39
DIM taulukko(numerot) AS INTEGER

'täytetään taulukko numeroilla
FOR i = 1 TO numerot
 taulukko(i) = i
NEXT

'tyhjennetään näyttö ja alustetaan
'satunnaislukugeneraattori
CLS
RANDOMIZE TIMER

'alkioiden määrä alussa
maara = numerot

'lasketaan 7 numeroa
FOR i = 1 TO 7
 'arvotaan joku taulukon numeroista
 numero = INT(RND * maara) + 1
 'tulostetaan arvottu numero
 PRINT taulukko(numero)
 'poistetaan arvottu numero taulukosta
 '(alkioita siirretään yksi eteenpäin
 'oikealta kohdalta)
 FOR j = numero + 1 TO maara
  taulukko(j - 1) = taulukko(j)
 NEXT
 'alkioiden määrä on yhtä pienempi
 maara = maara - 1
NEXT

thefox [03.04.2003 18:20:25]

Lainaa #

Itse väänsin kerran niinkin mielenkiintoisen ohjelman (taisi olla VB:llä), joka etsi kaikista edellisistä arvonnoista yleisimmät numerot ja kertoi ne käyttäjälle ;-)
Koodivinkistä sen verran että muutamassa paikassa hommat olisi voinut hoitaa hieman elegantimmin. Mennee sarjaan "ihan kiva".

trinit [03.04.2003 18:39:26]

Lainaa #

Ihan käypä vinkki. Itsekin tullut muutamia sovelluksia tehtyä VB:llä, joista uusin ja keskeneräinen on Kenon rivien haku Veikkauksen palvelimelta josta lasketaan yleisimpien numeroiden esiintymiskerrat ja prosentit. Muutama kuvakaappaus:

http://www.saunalahti.fi/~trinit/ka03_1.jpg
http://www.saunalahti.fi/~trinit/ka03_2.jpg

Todennäköisyyden laskenta-algoritmista en ole varma onko oikein (itse kehitelty). Ei kukaan tietäisi mistä löytyisi oikeita algoritmeja?

Sami [03.04.2003 20:42:21]

Lainaa #

Vaikuttaa näppärältä tuo Antin tapa. En itse jaksanut alkaa kauheasti miettimään tuon koodin sieventämistä, sillä tein sille pohjan eilen illalla muutamassa minuutissa ja parantelin siihen tänään mm. omien numeroiden syötön.

Gary534 [11.05.2005 12:25:01]

Lainaa #

ihan hyvä koodivinkki ainakin minun omasta mielestäni. Mutta olisi koodin pystynyt tehdä helpommallakin tavalla niin kuin minä olen tehnyt.

moptim [11.07.2007 18:58:56]

Lainaa #

Turha sitä on kattoa mikä on yleisin, jos lottonumerot tulee satunnaisesti (tietysti pallojen välillä saattaa olla vaihtelua, mutta..). Lotossahan periaatteessa rivi 1,2,3,4,5,6,7 olisi yhtä järkevä kuin joku 1,2,3,4,5,13,37 tai w/e, tosin 1,2,3,4,5,6,7 lienee hyvin suosittu rivi, ja jos se voittaisi, voiton saisi jakaa noin n+1 muun henkilön kanssa.

Kirjoita kommentti

Muista lukea keskustelun ohjeet.
Tietoa sivustosta